Geschiedenis van Sinterklaas

Geschiedenis van Sinterklaas

De herkomst van Sinterklaas

Zoals veel mensen denken, is Sinterklaas afkomstig uit Spanje. Dat is ook niet zo vreemd, hij vertrekt immers vanaf het Spaanse land. Toch klopt dit niet helemaal, de Goedheiligman komt namelijk oorspronkelijk uit Griekenland. Daar werd hij, vermoedelijk rond het jaar 270, geboren onder de naam Nikolaos. Het plaatsje waar hij het levenslicht zag, heet Patras. Zijn ouders heetten Epiphanes en Johanna. Het gezin was rijk en zeer religieus. Als we de verhalen mogen geloven, leerde Nikolaos al snel zelfstandig te worden. Daarnaast hield hij zich niet bezig met doelloze spelletjes spelen met vriendjes, maar was hij heel vaak in de kerk te vinden.

Sinterklaas als bisschop

Op latere leeftijd werd hij benoemd tot bisschop van Myra, de hoofdstad van Lycië (gelegen in het zuidwesten van het huidige Turkije). Over zijn werkzaamheden van toen is weinig bekend, al gaat wel het verhaal dat hij ooit drie zussen hielp door dagenlang goud via de schoorsteen naar binnen te gooien, zodat zij konden trouwen.

Het overlijden van de Goedheiligman

Hoewel het niet officieel is vastgesteld, wordt vermoed dat Sinterklaas 73 jaar is geworden. Hij stierf op 6 december 343; dit betekent dat wij rond die tijd niet zijn verjaardag maar zijn sterfdag vieren. Hij werd begraven in Myra, wat later nogal een probleem bleek te zijn. Doordat Turkije Myra wilde veroveren en de christelijken uit West-Europa het graf in eigen bezit wilden houden, voeren zeelui uit de Zuid-Italiaanse star Bari in het grootste geheim naar Myra om de beenderen van de Goedheiligman te stelen. Vervolgens werd hij opnieuw begraven in de stad Bari, in een speciaal hiervoor gebouwde kathedraal. Tot op de dag van vandaag liggen zijn overblijfselen hier begraven.

Heiligverklaring

Bisschop Nikolaos van Myra werd na zijn door heilig verklaard. Hierdoor veranderde zijn naam in Sint Nikolaos. Hij werd benoemd tot de beschermheilige van zeelieden, kinderen, maagden, handelsreizigers, dieven, prostituees en pandjesbazen.

De populariteit van de Sint

Toen Sint-Nicolaas aanbelandde op zijn definitieve laatste rustplaats, ging het ineens hard met de populariteit van de Goedheiligman. Dit had vooral te maken met dat hij beschermheilige van de zeelieden was, die het woord door West-Europa verspreidden. Via Italië, Spanje, Frankrijk en België verwierf de Sint naamsbekendheid in Nederland. Later volgden ook Engeland en Scandinavië. De sterfdag van Sint-Nicolaas werd een feestdag, gevierd op 6 december middels een kerkelijke plechtigheid.

Rond de zestiende eeuw vond de reformatie plaats, waardoor de kerk verenigingen van heiligen verbood. Een samenwerking tussen de protestanten en de staat voerden weerstand tegen het katholieke Sinterklaasfeest. De populariteit van Sinterklaas was echter te sterk voor deze opstand, maar er vond wel een wijziging plaats in de manier waarop deze feestdag werd gevierd. Het katholieke aspect werd afgezwakt, waardoor hij voor alle religieuze stromingen gewoon een gulle gever werd. Dit is het moment waarop Sint-Nicolaas officieel Sinterklaas werd.

Het Sinterklaasfeest nu

Het Sinterklaasfeest is een viering die al eeuwenlang in ontwikkeling is. Van kerkelijke feestelijkheden die nogal stijf aanvoelden eeuwen geleden naar het vrolijkste feest van de afgelopen jaren – hoe Sinterklaas gevierd wordt is dus onwijs veranderd. En maar goed ook, want nu is het een feest voor alle kinderen!